Zinzia psychogeriatrisch verpleeghuis

Het betreft de renovatie en nieuwbouw van het psychogeriatrisch verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord te Renkum. Het huidige PG gebouw voldoet niet meer aan de eisen en functionaliteit voor de bewoners, die (een ernstige vorm van) dementie hebben. De nieuwe boog wordt gerealiseerd met 8 woongroepen en gekoppeld met de bestaande boog met 6 woongroepen. In de nieuwe boog komt ook een geheel vernieuwd entreegebied, voorzien van o.a. een restaurant, bibliotheek, grand-café en groepstherapieruimte.

Er wordt voorzien in een duurzame centrale warmte-/koudevoorziening, bestaande uit lucht-warmtepompen en bestaande CV-ketels. De warmtapwaterbereiding wordt voor het grootste deel met een bestaande houtsnipperkachel voorzien. Alle energieopwekking is gecentraliseerd in het bestaande energie gebouw. Qua duurzaamheid is enerzijds ingestoken op een ambitie om een GPR van 8 te halen. Concrete maatregelen daartoe zijn onder meer gebalanceerde ventilatie met warmte- en vochtterugwinning, LED-verlichting, warmte-/koudeopwekking met luchtwarmtepompen, de houtsnipperketel en een PV-installatie van 750 m2.

 

beelden Mecanoo architecten

ArchitectMecanoo ArchitectenRol Nelissenadviseur installatiesOpleveringdecember 2019FunctieverpleeghuisOppervlakteca. 8.200m2 b.v.o.

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op