woonzorgcentrum Heide te Geldrop

In Geldrop wordt het nieuw woonzorgcentrum Heide gerealiseerd, voor bewoners met dementie en bewoners met somatische beperkingen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in de vorm van groepswonen, individueel wonen, dagbesteding en centrale voorzieningen voor de cliënten.

Opwekking van warmte en koude vindt plaats middels een elektrische warmtepomp met buitenlucht als bron. Het gebouw wordt voorzien van vloerverwarming die ook dienst kan doen als vloerkoeling. Daarnaast komen er ClimaRad radiatoren ten behoeve van de verwarming. Voor de ventilatie wordt een decentrale mechanische toevoer en afvoer aangebracht op basis van CO2 sturing. Verder worden er PV-panelen toegepast voor de opwekking van energie.

Wij hebben de bouwfysische en brandtechnische aspecten vastgelegd in een rapportage ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning. We hebben de eisen, voorzieningen en toetsing aan de eisen van het Bouwbesluit omschreven voor de thermische isolatie, energieprestatie (BENG), brandveiligheid, ventilatie en lozingscapaciteiten. Daarnaast hebben we gekeken naar de akoestische voorzieningen die nodig zijn voor een prettig leefklimaat.

ArchitectPeters & Lammerink architectenRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringbegin 2023FunctiewoonzorgcentrumOppervlakteca. 6.400 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op