Van Spaendonck ondernemingshuis Tilburg

Het van Spaendonck ondernemingshuis in Tilburg is in de zestiger jaren gebouwd  en was hard toe aan een renovatie, waarbij speerpunten onder andere flexibiliteit, duurzaamheid, exploitatie en representativiteit waren. Op de kantoorverdiepingen zijn verschillende indelingen (kantoortuin / cellenkantoor) op een moderne en transparante wijze gerealiseerd (conform Het Nieuwe Werken).

In dit project hebben we met een integraal ontwerpteam een BREEAM-NL traject doorlopen. Wij waren als coördinerend expert verantwoordelijk voor het opstellen van een creditlijst en het behalen van de installatietechnische, bouwfysische en delen van bouwkundige credits. Het ontwerpcertificaat BREEAM Excellent is behaald. Er is een volledig nieuwe duurzame installatie aangebracht. De installatie bestaat uit een warmte- en koude-opslag installatie gecombineerd met een warmtepomp. De warmte/koude wordt lokaal afgegeven middels klimaatplafonds (met individuele regelbaarheid) en vloerverwarming. De transparante geveldelen zijn uitgevoerd in zonwerend helder isolatieglas. Overige duurzame eigenschappen van het ontwerp zijn nieuwe gevel met hoge Rc-waarden, veel daglicht en te openen ramen, hergebruik van materialen en een biodiversiteitstuin voor planten en dieren. Het gebouw is volledige uitgewerkt in een BIM-model.

ArchitectCepezedRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek brandveiligheid en duurzaamheid (BREEAM expert)Opleveringjanuari 2017FunctiekantoorOppervlakte7.800 m²

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op