Stadswinkel Tilburg

De gemeente Tilburg gaat het bestaande Stadskantoor 2 en voormalige bibliotheek in Tilburg vernieuwen.  Het Stadskantoor huisvest zowel de Openbare Bibliotheek als een deel van de gemeentelijke organisatie. Inmiddels is de bibliotheek verhuisd naar de Spoorzone. Stadskantoor 2 zal in de nieuwe situatie verder door het leven gaan als Stadswinkel en volledig ter beschikking staan van de gemeentelijke organisatie. In het gebouw krijgt de publieke dienstverlening een prominente plek. Alle publieke functies van de gemeente Tilburg worden ondergebracht in het gebouw. Daarnaast biedt het gebouw ruimte aan werkplekken voor de organisatie volgens het concept van ‘Het Nieuwe Werken’

Uitgangspunt is zoveel mogelijk (her-)gebruik van de bestaande installaties. De bestaande verlichting wordt vervangen door energiezuinige armaturen in LED uitvoering. In het kader van een efficiënt en energiezuinig gebruik is daarbij veel aandacht voor de regeling van de installaties (klimaat, verlichting, etc.) en faciliteiten (bijvoorbeeld reservering van vergaderruimten). Bij het ontwerp wordt daarbij grotendeels uitgegaan van het ‘’Smart Building’’ concept. Om het gebouw te verduurzamen zal een nieuwe schil om het gebouw worden aangebracht die aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoet. Voor de gehele renovatie vormen circulair- en biobased bouwen de uitganspunten voor het ontwerp.

beelden: Common Affairs

ArchitectCommon AffairsRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringjuli/augustus 2023FunctiekantoorOppervlakteca. 18.500 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op