Stadswinkel Tilburg

De gemeente Tilburg heeft het bestaande Stadskantoor 2 en voormalige bibliotheek in Tilburg vernieuwd.  Het Stadskantoor huisvest zowel de Openbare Bibliotheek als een deel van de gemeentelijke organisatie. Inmiddels is de bibliotheek verhuisd naar de Spoorzone. Stadskantoor 2 gaat in de nieuwe situatie verder door het leven als Stadswinkel en volledig ter beschikking staan van de gemeentelijke organisatie. In het gebouw heeft de publieke dienstverlening een prominente plek. Alle publieke functies van de gemeente Tilburg zijn ondergebracht in het gebouw. Daarnaast biedt het gebouw ruimte aan werkplekken voor de organisatie volgens het concept van ‘Het Nieuwe Werken’

Uitgangspunt was zoveel mogelijk (her-)gebruik van de bestaande installaties. De bestaande verlichting is vervangen door energiezuinige armaturen in LED uitvoering. In het kader van een efficiënt en energiezuinig gebruik is daarbij veel aandacht voor de regeling van de installaties (klimaat, verlichting, etc.) en faciliteiten (bijvoorbeeld reservering van vergaderruimten). Bij het ontwerp is daarbij grotendeels uitgegaan van het ‘’Smart Building’’ concept. Om het gebouw te verduurzamen is een nieuwe schil om het gebouw aangebracht die aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoet. Voor de gehele renovatie vormden circulair- en biobased bouwen de uitganspunten voor het ontwerp.

foto’s: Anja Tuinder – Eye4You

ArchitectCommon AffairsRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringjuli/augustus 2023FunctiekantoorOppervlakteca. 18.500 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op