sportaccommodatie Erasmus Universiteit Rotterdam

Het sportcomplex is een nieuwe accommodatie en is ontwikkeld als training en wedstrijdlocatie. Het ontwerp voor het nieuwe complex bestaat uit drie grote wedstrijdruimtes, twee trainingsruimtes, een fitnessruimte, horeca en aanvullende voorzieningen. De nieuwe sportaccommodatie zal eveneens voor beurzen en (sport)evenementen geschikt zijn. Wij hebben een 2nd opinion beoordeling gemaakt van het elektrotechnische en werktuigbouwkundige voorlopig ontwerp. Daarnaast is Nelissen ingenieursbureau adviseur op de verschillende duurzaamheidsaspecten, waaronder het berekenen van de duurzaamheidsscore middels de GPR/CPG en een inventarisatie van een BREEAM In-Use score.

De ambitie van de opdrachtgever is het realiseren van een toekomstbestendig, zoveel mogelijk circulair en energiebewust sportgebouw op de Erasmus campus. Deze ambitie is geconcretiseerd in een de vorm van een aantal prestatie-indicatoren en kwalitatieve doelen, namelijk minimaal energieneutrale sporthal (gebouwgebonden, EPC=0), ambitie Nul-op-de-meter, circulair gebouw, BREEAM in-use Excellent en toekomstbestendig met aandacht voor duurzaam waterbeheer. Het energieneutrale gebouw wordt o.a. bereikt door de installatie van ruim 1400 PV panelen op het dak. Verwarming en koeling vind plaats door middel van een centrale WKO met warmtepomp in combinatie met luchtverwarming.

 

beelden VenhoevenCS

ArchitectVenhoevenCSRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOplevering2021FunctiesportcentrumOppervlakte8.800 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op