Schakelring te Waalwijk

Het gehele complex Schakelring, locatie Eikendonk te Waalwijk, is heringedeeld. Zo is er onder andere een nieuw gebouw Somatiek op het terrein gerealiseerd. Dit gebouw sluit aan op de reeds aanwezige gebouwen. In het gebouw zijn 32 zorgappartementen gerealiseerd waarin zowel somatische ouderen als revalidanten zijn gehuisvest. Daarnaast bevindt zich in het nieuwe gebouw een aantal ondersteunende (zorg)functies, zoals de gemeenschappelijke huiskamers, spreekkamers voor zorgverleners (onder andere psycholoog en logopedie) en oefenruimten.

In het bestaande ketelhuis zijn de trafo en de hoofdverdeelkast geheel gerenoveerd en alle onderdelen vervangen. Dit moest gebeuren terwijl het hele complex in bedrijf moest blijven.

Na realisatie van de nieuwbouw is een bestaand verouderd paviljoen gesloopt en is de bestaande entree verwijderd. Op een meer prominente plaats is een nieuw entreegebouw gerealiseerd als verbinding tussen de gebouwen waarin de receptie en de wachtruimte geplaatst zijn.

Wij hebben in ons advies aangestuurd op verbetering in duurzaamheid en energie. Het gebouw heeft hoge isolatiewaarden en actieve en passieve zonwering. Regenwater wordt hergebruikt. Op het gebouw zijn PV-cellen geplaatst. De verlichting is voorzien van onder andere LED en OLED, deze worden gestuurd door infiltratiedaglicht regeling, aanwezigheidsschakeling en veegschakeling om te voorkomen dat de verlichting onnodig aan staat.

ArchitectKDV architectuurRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringsomatiek oktober 2017 / entreegebouw oktober 2018FunctiezorgOppervlakteca. 2.650 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op