restauratie stadhuis en nieuwbouw stadskantoor te Hengelo

In Hengelo is een nieuw stadskantoor gerealiseerd en is het bestaande monumentale stadhuis gerenoveerd. De gebouwen zijn aan elkaar gekoppeld. Het bestaande stadhuis bepaald als ‘huis van de stad’ het karakter van het complex. In het stadhuis zijn onder andere de raadszaal, trouwzaal en burgerzaal gehuisvest. In het stadskantoor zijn de publieksbalies en de kantoorruimten van de diverse afdelingen van de gemeente Hengelo gesitueerd.

De gemeente Hengelo stelde hoge doelen ten aanzien van duurzaamheid: er is gestreefd naar een klimaatneutraal, CO2 neutraal en energieneutraal gebouw. Er is gekozen voor hergebruik van materialen, materialen met lage milieubelasting, cradle-to-cradle-toepassingen, zonnepanelen, duurzame nieuwe installaties in het stadhuis en een slimme koppeling met het nieuwe stadskantoor. Daarnaast wordt gewerkt volgens het principe ’Nieuwe Werken’. Er is een minimale GPR-score van 8,0 nagestreefd. Deze ambitie is ruimschoots behaald, er is zelfs een 8,4 gerealiseerd (voor het stadskantoor).

Het stadhuis is zodanig gerenoveerd dat het energiegebruik en de brandveiligheid zijn geoptimaliseerd en er een akoestisch comfortabel binnenklimaat ontstaat. In dit kader zijn de bestaande kozijnen en beglazing vervangen, de vluchtwegen uit het bestaande gebouw zijn geoptimaliseerd en er is veel aandacht besteed aan de ruimteakoestiek en interne geluidisolatie tussen de diverse ruimten.

Het nieuwe stadskantoor is voorzien van betonkernactivering. Hierbij is de gebouwmassa gebruikt met als doel een behaaglijk comfortabel klimaat te creëren. De luchtverversing wordt geregeld op de CO2 productie in de ruimte. Hierdoor ontstaat een comfortabel en gezond binnenklimaat en wordt een beperking van het energiegebruik gerealiseerd. De nieuwbouw is voorzien van een sprinkler installatie, zodat de open structuur niet aangetast wordt. Daarnaast is door middel van een combinatie van een goed werkplekconcept en ruimte-indeling een akoestisch comfortabel werkbaar klimaat gecreëerd.

 

foto’s Anja Tuinder, Eye4You

ArchitectEGM architecten en HVE architectenRol Nelissenadviseur installaties en bouwfysica, akoestiek en brandveiligheidOpleveringnovember 2019Functie(gemeente)kantoor en gemeentelijke functies zoals raadszaal, trouwzaal en burgerzaal, publieksbaliesOppervlaktenieuw stadskantoor ca. 10.200 m2 + parkeergarage 2.500 m2, restauratie stadhuis ca. 11.750 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op