RAI Amtrium te Amsterdam

RAI Amsterdam heeft een nieuw ontmoetings-/expositiegebouw met kantoren (ca. 2.500 m2 congres en evenementenruimte en ca. 3.500 m2 kantoorruimte). Omdat er voor congresfuncties (nog) geen bestaande BREEAM richtlijn beschikbaar was, is nauw samengewerkt met de Dutch Green Building Council (DGBC) in een zogenoemd bespoke traject. Samen met de DGBC is een realistisch eisenpakket opgesteld voor de specifieke congresfuncties, waarmee het eerste congresgebouw met een BREEAM-NL Excellent certificaat is gerealiseerd.

Er zijn veel maatregelen op het gebied van energiezuinigheid genomen (o.a. warmte koude opslag in de bodem, energiezuinige liften en roltrappen, energiezuinige verlichting, zonering van installaties, zeer luchtdichte gevel etc). Daarnaast zijn ook voorzieningen getroffen op uiteenlopende duurzaamheidsthema’s zoals afvalreductie, beperking van overlast (o.a. tijdens het bouwen, ten gevolge van geluid- of lichtuitstraling), hergebruik van de kenmerkende betonnen gevelportalen, waterbesparing (o.a. opvangen hemelwater ten behoeve van irrigatie van de groene long, aanwezigheidsdetectie gekoppeld aan de toiletunits en lekdetectiesystemen) en flexibiliteit van het gebouw (o.a. indelingsvarianten, en het daarop afgestemde installatieconcept).

Het gebouw is aan de zuidzijde voorzien van een dubbele huid constructie. Hierin is een verticale tuin gerealiseerd voor urban farming, waarmee de restaurants van het Amtrium van groente en kruiden voorzien worden en waarmee de buitenlucht voorverwarmd, gezuiverd en bevochtigd wordt. Dit principe heeft ons de Vernufteling 2015 opgeleverd, de prijs voor bijzonder innovatieve projecten van KIVI en NLingenieurs. Het gehele dak is voorzien van PV panelen, die de opgewekte energie direct leveren aan het gebouw.

Het gebouw is uitgewerkt in BIM/Revit.

ArchitectBenthem Crouwel ArchitectsRol Nelissenadviseur installaties en duurzaamheid (BREEAM expert)Opleveringmei 2015Functiecongres- en evenementenhal, kantoorOppervlakte8.625 m²

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op