Rabobank Westelijke Mijnstreek te Sittard

Het nieuwe Bestuurscentrum voor de Rabobank Westelijke Mijnstreek is een zeer uitnodigend en open gebouw, waarbij alle afdelingen van de bank aan een centrale vide zijn gesitueerd. Om dit open en transparante karakter van het gebouw mogelijk te maken zijn diverse simulaties uitgevoerd en ontwerpmaatregelen geïntegreerd in het plan om een zo goed mogelijk thermisch- en akoestisch comfort te realiseren. Dit heeft onder andere geresulteerd in maatregelen waarmee de temperatuur en luchtbewegingen in het gebouw worden gecontroleerd en daarnaast in maatregelen die ervoor zorgen dat medewerkers geen geluidoverlast van elkaar ondervinden.

De Rabobank wilde een meer dan gemiddeld duurzaam gebouw realiseren. Hierbij is gebruik gemaakt van de BREEAM systematiek, waarbij een score ‘’Very Good’’ gerealiseerd is. In september 2013 is het Nieuwbouw Ontwerpcertificaat behaald met en score van 61,81% (3 sterren, Very Good).

In het gebouw is uitsluitend duurzaam geproduceerd hout toegepast. Daarnaast wordt in het gebouw groene stroom gebruikt en zijn er een zestal oplaadpunten voor elektrische auto’s. Voor warmte en koude is het gebouw aangesloten op Het Groene Net (restwarmte van de biomassacentrale BES en industriële restwarmte van de fabrieken op het Chemelot terrein wordt gebruikt). Het gebruik van restwarmte voor verwarmen en koelen van het bouw is een zeer duurzame keuze.

ArchitectMecanoo architectenRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringmaart 2014FunctiekantoorgebouwOppervlakteca. 6.820 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op