politiekantoor Bergen op Zoom

Het nieuwe politiekantoor in Bergen op Zoom heeft in hoofdlijnen de volgende functies: kantoorruimtes, publiekszone, arrestantenzone, restaurant, meldkamerruimte en servicecentrum, kleedruimten met wasgelegenheid en opslag. De Politie wenste een ontwerp dat geschikt is voor een snelle uitvoering met veel standaardisatie en prefab elementen.

Het nieuwe gebouw is doelmatig en functioneel. Het huisvestingsconcept bij de planvorming is ‘Activiteitengericht Inrichten’ (AGI) om de huisvesting zoveel mogelijk toekomstbestendig te maken. Het binnenklimaat, de verlichting en akoestiek waren belangrijke aandachtspunten vanuit de gebouwgebruikers. Daarnaast zijn privacy (zicht van buiten naar binnen), 24-uurs gebouwgebruik, logistiek en de gebouwbeveiliging belangrijke aandachtspunten geweest.

Er is een integraal installatie ontwerp opgesteld, dat één is met het meubilair en het vaste inrichtingsontwerp. De installaties zijn flexibel van opzet. Voor de opwekking van warmte en koude ten behoeve van de klimaatinstallaties wordt gebruik gemaakt van een systeem voor Warmte- en Koude Opslag in de bodem (WKO) die is gekoppeld met de opwekking door middel van warmtepompen. Er is een klimaatklasse A installatie gerealiseerd met klimaatplafonds in alle kantoren en vergaderruimtes. In de meldkamer wordt dit aangevuld met luchtkoeling. In totaal zijn er 6 verschillende luchtbehandelingssystemen.

De energieprestatieberekening is uitgerekend om aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit te voldoen. Uiteindelijk was de EPC score bijna 70% lager dan de geldende bouwbesluiteis. Het was het de wens van de opdrachtgever om aan BENG (Bijna Energie Neutraal) te voldoen. Hiervoor is onderzocht welke (extra) maatregelen noodzakelijk zijn om een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) te realiseren en zijn uiteindelijk extra installatiemaatregelen getroffen op het gebied van onder andere de verlichting, zonnepanelen en ventilatie.

ArchitectVan Pelt architectenRol Nelissenadviseur, installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheidOpleveringnovember 2019Functiekantoor/meldkamerOppervlakteca. 8.400 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op