PG-centrum Douvenrade te Heerlen

In Heerlen wordt de nieuwbouw van PG-centrum Douvenrade gerealiseerd. De nieuwbouw geldt als vervanging voor het huidige PG-centrum op dezelfde locatie en bestaat uit zes bouwlagen. Op de begane grond zijn algemene ruimten, de entree, gezondheidscentrum en een restaurant voorzien. Op de 1e tot en met 5e verdieping zijn per bouwlaag 21 cliëntenkamers met een gezamenlijke woonkamer gesitueerd. De kern van het gebouw heeft een vide over alle verdiepingen.

Voor verwarming en koeling zal gebruik worden gemaakt van warmwater en gekoeld water wat door Mijnwater wordt aangeleverd. De installaties zijn flexibel van opzet, in de toekomst kunnen mogelijk woon-/slaapkamers worden samengevoegd. Met de locatie van technische voorzieningen wordt rekening worden gehouden met de mogelijke aanpassing. In het gebouw wordt een zorgtechnologie installatie (VOS) aangebracht. Voor de ventilatie worden luchtbehandelingskasten voorzien met warmteterugwinning.

Voor het nieuwbouwplan heeft ten behoeve van de omgevingsvergunning een planbeoordeling plaatsgevonden en hebben we berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de energieprestatie, warmteweerstanden, ventilatie, daglicht, galm, interne geluidisolatie, geluidwering gevel, installatiegeluid en brandveiligheid. Ten behoeve van de brandveiligheid worden de bedgebieden onderverdeeld in beschermde subbrandcompartimenten, aangezien hier sprake is van een gezondheidszorgfunctie met bedgebied. Dit betekent dat iedere verblijfseenheid een separaat beschermd subbrandcompartiment betreft.

ArchitectCroonenburo 5Rol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringeind 2022FunctiePG-centrumOppervlakte11.850 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op