New Logic 3 te Tilburg

Voor New Logic 3 hebben we een Technisch Programma van Eisen opgesteld en nader uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarin de hoofdopzet van de installaties wordt aangegeven, en daarna tot een bestek. Daarnaast bestonden onze werkzaamheden uit het verrichten van een onderzoek naar energie efficiëntie / duurzame opwekking,  inclusief EPC berekening, en bijdragen aan de onderbouwingen van meerdere BREEAM credits (HEA 8 interne luchtkwaliteit, HEA 10 thermisch comfort, POL 4 ruimteverwarming gerelateerde NOx emissies en HEA 1 daglichttoetreding). Er is een BREEAM Outstanding score gehaald. Er is onder meer gebruik gemaakt van duurzame materialen, automatisch dimmende ledverlichting, drievoudig isolatieglas, extra isolatie van gevels en daken alsook het toepassen van een warmtepomp. Tevens is het gehele dak van zonnepanelen voorzien, waardoor meer energie wordt opgewekt dan nodig is.

ArchitectHabeonRol Nelissenadviseur installaties en BREEAMOpleveringderde kwartaal 2018FunctiedistributiecentrumOppervlaktetotaal 60.400 m2, waarvan 40.000 m2 ware-house, 3.400 m2 kantoor en 17.000 m2 VAL (Value Added Logistics)

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op