New Logic 2 te Tilburg

Voor New Logic 2 hebben wij meegewerkt aan de onderbouwing voor enkele credits ten behoeve van de BREEAM certificering. In het kader van de BREEAM credit ENE1 is een energieprestatieberekening van het kantoorgedeelte uitgevoerd. Ook is onderzoek gedaan naar de exploitatiekosten van verschillende installatieprincipes. Hiermee kon voor de gebruikers inzicht worden verkregen in de besparing op toekomstige exploitatiekosten ten opzichte van een standaard distributiecentrum. Het gebouw is inmiddels opgeleverd.

ArchitectHabeonRol Nelissenadviseur installaties en BREEAMOpleveringoktober 2014FunctiedistributiecentrumOppervlaktehal 43.600 m2, mezzanine 4.700 m2, kantoor 1.400 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op