Natlab op Strijp S te Eindhoven

Het voormalige gebouw van het Philips Natuurkundig Laboratorium (Natlab) is een gedeeltelijk gemeentelijk monument. In opdracht van de gemeente Eindhoven is, naar ontwerp van N Architecten, het gebouw getransformeerd in een cultureel centrum, waarin zes film- en theaterzalen, een filmset, workshopruimten en een café-restaurant zijn gehuisvest. Zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase is gebleken dat de transformatie van een voormalig industriegebouw, dat gedeeltelijk de status van een gemeentelijk monument heeft, de nodige uitdagingen met zich meebracht.

Een belangrijk aspect bij dit gebouw was de geluidoverdracht door installaties naar aangrenzende ruimten. Er is veel aandacht geweest voor de interne geluidisolatie tussen de verschillende verblijfsruimten, met name de multifunctionele zaal, de filmzalen en de setruimte. De zalen zijn allen uitgevoerd als doos-in-doos-constructie, waarbij de bestaande constructie zoveel mogelijk gehandhaafd is.

Voor de benodigde warmte en koude is het Natlab aangesloten op Sanergy, dit is een klimaatnetwerk die voor het gehele Strijp-S in energie voorziet middels warmte uit de nabij gelegen Essent centrale en Warmte-Koude Opslag systemen.

ArchitectN architecten, MaastrichtRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheidOpleveringjuli 2013Functiecultureel centrumOppervlakteca. 4.600 m2 b.v.o.

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op