Mindlabs te Tilburg

MindLabs is de naam van een samenwerking tussen vier partijen, namelijk Fontys Hogescholen met de opleiding Fontys Hogeschool Journalistiek, Tilburg University met het department Cognitive science and Artificial intelligence, de Persgroep Nederland met een aantal regionale nieuwsredacties en onderwijsgroep Tilburg/ROC Tilburg. Deze vier partijen worden gezamenlijk gehuisvest in één gebouw op de Spoorzone in Tilburg. De daarvoor beschikbare locatie is HAL70, dit bestaat uit een aantal verschillende oude hallen welke dienstdeden als werkplaatsen van de Nederlands Spoorwegen. Onderdelen van deze bestaande hallen zullen behouden blijven.

Alle verblijfsruimten worden voorzien van mechanische gebalanceerde ventilatie en worden geventileerd op basis van 100% verse lucht. De opwekking van warmte (en koude) wordt zoveel mogelijk gerealiseerd door middel van een warmte en koude opslag systeem in de bodem (WKO-systeem) die gekoppeld is aan een warmtepomp. In aanvulling op de warmtepompen wordt een elektrische cv-ketel opgesteld om bij piekbelastingen voldoende verwarmingsvermogen beschikbaar te hebben. Omwille van de overschrijding van het budget is besloten om de PV-panelen nu niet aan te brengen. Ten behoeve van het eventueel later aan te brengen PV-panelen op het dak zal er in de hoofdschakel- en verdeelinrichting een reservegroep worden opgenomen.

ArchitectEctor Hoogstad architectenRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheidOpleveringdecember 2021FunctieonderwijsOppervlakteca. 12.235 m²

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op