Meidoornsingel te Rotterdam (Aafje)

Het nieuwe zorgcomplex omvat appartementen en een aantal ondersteunende zorgfuncties, zoals gemeenschappelijke huiskamers, spreekkamers voor zorgverleners zoals psychologie, logopedie en fysio- en ergotherapie. Na het DO+ is het project in bouwteamverband verder uitgevoerd. We hebben onder andere een TCO-studie uitgevoerd met betrekking tot de varianten voor de energievoorzieningen. Hiervoor hebben we de technische en financiële haalbaarheid in kaart gebracht. Verwarming en koeling van het zorgcomplex gebeurt middels een lucht-water warmtepomp in combinatie met vloerverwarming/-koeling. Er wordt een mechanische ventilatie met warmteterugwinning toegepast. Er worden zowel op het eigen gebouw als op een extern gebouw PV-panelen geplaatst. Vanwege de aanwezige trambaan is extra aandacht geweest voor de geluidwering gevel.

 

afbeeldingen Faam BO.2 Architects

ArchitectFaam BO.2 ArchitectsRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheidOpleveringjanuari 2022FunctiezorggebouwOppervlakteca. 4.300 m² b.v.o. zorg en ca. 770 m² b.v.o. kerk

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op