MECC Maastricht

Maart 2019 zijn de bouwwerkzaamheden gestart van de upgrading van het beurs- en congrescentrum MECC in Maastricht. Terrein P3 en P4, het entree- en parkeergebied, gaan hierbij volledig op de schop. Zo worden onder andere de auditoria, congreszalen en foyers vernieuwd. Wij zijn bij het project betrokken als adviseur werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Met de verbouwing en uitbreiding van het MECC wordt het centrum klaargemaakt voor de toekomst, waarbij met het ontwerp van de nieuwe installaties rekening is gehouden met de flexibele indeelbaarheid van de ruimte. De nieuwe klimaatinstallaties zullen zoveel als mogelijk op ruimteniveau bedienbaar worden gemaakt. Daarnaast komt er bij het MECC ook een nieuwbouw voor het Brightlands Meeting Point, dat als ontmoetingsplek gaat dienen voor de Brightlands Maastricht Health Campus.

Voor de warmte opwekking in het Brightlands Meeting Point zal gebruik worden gemaakt van een luchtwater warmtepomp. De warmteopwekking van de bestaande bouw blijft gehandhaafd. Voor de ventilatie wordt voorzien in luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning. De ventilatiecapaciteiten worden gebaseerd op de bezetting per ruimte in combinatie met de maximaal toegestane CO2-concentratie. Bij het ontwerp van de luchtbehandeling wordt uitgegaan van een logische opzet van de luchtbehandelingskasten en de luchtkanalen.

 

beelden Cepezed

ArchitectCepezedRol Nelissenadviseur installatiesOpleveringmedio 2021Functiebeurs- en congrescentrumOppervlakte25.950 m2 b.v.o.

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op