Ligne te Sittard

Ligne is een multifunctionele openbare accommodatie nabij het stadshart van Sittard met daarin onderwijsruimten voor de Hogeschool Maastricht, een filmhuis, bibliotheek, museum, commerciële ruimten, en daarnaast appartementen en zorgwoningen. Onder het complex bevindt zich een publieke parkeergarage.

De duurzaamheidsambitie voor dit project is hoog. Dit wordt gerealiseerd door een verhoogd rendement voor warmteterugwinning uit ventilatielucht, LED verlichting, PV-cellen en waterbesparende maatregelen. Verder is het project aangesloten op Het Groene Net: voor de opwarming van het gebouw wordt gebruik gemaakt van de restwarmte de energiecentrale Sittard op het bedrijventerrein Chemelot. Bezoekers van het gebouw kunnen in de centrale hal op een zogenaamde ‘greenscreen’ aflezen hoeveel energie de geplaatste zonnepanelen opwekken. Door de toepassing van onder andere LED-verlichting en energiezuinige liften wordt het energiegebruik zoveel mogelijk teruggedrongen. Ook is er een groendak met vetplanten, kruiden en grassen. Iedere functie heeft verschillende gebruikers met verschillende eisen aan het binnenklimaat maar ook met verschillende gebruikersgedrag en – tijden. Daarom is het hele complex ingedeeld in verschillende klimaatzones. Om het binnenklimaat te kunnen beoordelen zijn van de verschillende specifieke situaties simulatieberekeningen gemaakt.

ArchitectJeanne Dekkers Architectuur (noordblok), Rapp+Rapp Architecten (zuidblok)Rol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheidOpleveringjuli 2016FunctiecentrumplanOppervlakteca. 49.000 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op