Huis van Roosendaal

In Roosendaal wordt het bestaande stadskantoor geheel gerenoveerd tot ‘’het HUIS van Roosendaal’’. Het stadskantoor bestaat o.a. uit werkplekken, een publiekshal en trouwzaal. Duurzaamheid, gezondheid, flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik zorgen ervoor dat de huisvesting aantoonbaar duurzaam en toekomstgericht is. Het project geldt voor de gemeente Roosendaal en voor de provincie Noord-Brabant, als een toonaangevend voorbeeld van een duurzaam en gezond gebouw.

Circulariteit speelt een belangrijke rol. Nelissen hanteert haar ‘Circular Design strategy’ om de mogelijkheden tot circulair bouwen in kaart te brengen. We werken daarbij samen met gespecialiseerde marktpartijen die materialen en onderdelen-QuickScans verrichten aan (eigen) donorgebouwen, zodat bewust met materialen omgegaan kan worden. Het gehele gebouw zal gasloos worden. Verder is het uitgangspunt een energieneutraal gebouw te realiseren. Aandachtspunten hierbij zijn o.a. de thermische isolatie van de gebouwschil om het ontstaan van koudebruggen zoveel mogelijk te minimaliseren. Tevens zijn wij bij het project betrokken als BREEAM expert. De ambitie is om een BREEAM excellent ontwerp- en oplevercertificaat te behalen.

 

beelden Hans van Heeswijk architecten

ArchitectHans van Heeswijk ArchitectenRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid, BREEAM expertOpleveringjuli 2021FunctiekantoorOppervlakteca. 9.500 m2 b.v.o.

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op