Hoogheemraadschap Delfland te Delft

De huisvesting van het Hoogheemraadschap in Delft is grootschalig verbouwd en heringericht.  Er is overgegaan op het principe van Het Nieuwe Werken. Duurzaamheid was ook een belangrijk speerpunt. Door het overdekken van de patio’s is een compact gebouw met minder ‘koude’ buitengevels en dus minder warmteverlies ontstaan. Door het gedeeltelijk afschermen van de overkapping wordt de warmtelast gereduceerd, en levert de zoninstraling energie aan het gebouw. Verder zijn de daken en gevels volledig na-geïsoleerd en is schilverbetering toegepast.

Verwarming en koeling vindt plaats middels een WKO-systeem in combinatie met laagtemperatuur verwarming en hoogtemperatuurkoeling. In het historische deel, waarin onder meer monumentale stijlkamers zijn gerealiseerd, is de beveiliging, data, elektra en comfortinstallaties (klasse B) volledig weggewerkt. Op creatieve wijze is ruimte voor kanalisatie (leidingen, kanalen en kabeltracés) gecreëerd door structurele ingrepen zonder in te boeten op de hoogwaardige monumentale uitstraling. Vanaf de initiatief fase is actief gestuurd op het differentiëren van de comforteisen in de verschillende ruimte om te voorkomen dat een overkill aan installaties nodig zou zijn om aan de comforteisen te kunnen voldoen.

ArchitectMecanno architecten b.v.Rol Nelissenadviseur installatiesOpleveringjuni 2017FunctiekantoorOppervlakte8.800m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op