Hoofdkantoor Van Mossel Automotive Groep Waalwijk

Het nieuwe hoofdkantoor voor Van Mossel Automotive Groep (30.580 m2) bestaat uit 3 bouwdelen. In het eerste bouwdeel wordt het nieuwe hoofdkantoor gerealiseerd met daarbij een museum, auditorium en horecagelegenheid. Daaraan grenzend wordt het tweede bouwdeel gerealiseerd dat een parkeergarage, een logistiek centrum en een werkplaats bevat. Tot slot komt er een kleinschalig kantoorgebouw, het Poortgebouw, ter plaatse van de hoofdentree van het terrein. Het gebouw heeft een prominente plek op het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein in Waalwijk en is tevens een blikvanger langs de A59.

Wij hebben het installatietechnisch (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) ontwerp gemaakt waarbij ontworpen is vanuit de kosten van de gehele levensduurcylcus van een voorlopig naar een definitief ontwerp en vervolgens tot installatietechnische bestekken, inclusief de ramingen per fase. In de aanbestedingsfase hebben wij de vragen van de aannemers beantwoord en hun inschrijvingen gecontroleerd. Het project bevindt zich momenteel in de uitvoeringfase, daarin controleren en toetsen we de stukken van de installatieaannemer en verrichten we opnames. Daarnaast zijn we adviseur bouwfysica en begeleiden we de BREEAM certificering. Het gebouw voldoet aan BREEAM Very Good.

ArchitectVan Aken ArchitectenRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringbegin 2023Functiehoofdkantoor met museum, werkplaats en logistiek centrumOppervlakte30.580 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op