Hoofdgebouw Providentia Sterksel

Het hoofdgebouw van Providentia te Sterksel, een voormalig klooster uit 1927, is getransformeerd tot een multifunctioneel gebouw. Hierin zijn de dagbesteding, de dagbehandeling, kantoorfuncties, vergaderfaciliteiten en restauratieve functies ondergebracht.

Naast installatietechnische verbeteringen zijn ook verbeteringen aan het gebouw onderzocht. Deze opties zijn in nauw overleg uitgewerkt om de historische uitstraling zoveel mogelijk te benaderen. Ook is de gehele brandcompartimentering van het gebouw aangepast. Er is besloten om de bestaande verwarmingsinstallatie zoveel mogelijk te handhaven. Door de verbeterde isolatie van de gevels is het mogelijk om met de bestaande radiatoren met een lagere temperatuur te werken, wat in de toekomst duurzame oplossingen mogelijk maakt. Op de zolders van het gebouw is per vleugel een luchtbehandelingskast geplaatst. De buitenluchtaanzuig en -afblaas is geïntegreerd in de zijwangen van de bestaande dakkapellen om het gevelbeeld zo weinig mogelijk te verstoren. Ook de brasserie, het restaurant, de multifunctionele zaal, de keukens en de bakkerij zijn voorzien van nieuwe luchtbehandelingssystemen met CO2 regeling en zone-regeling. Verder is er gebalanceerde mechanische ventilatie en LED- verlichting toegepast.

ArchitectSatijnPlusRol Nelissenadviseur, installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheidOpleveringbegin 2017Functiemultifunctionele accommodatieOppervlakteca. 4.450m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op