HavenErvaringsCentrum (HEC) Rotterdam

Op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam wordt een nieuw bezoekerscentrum gerealiseerd. Deze nieuwbouw fungeert als bezoekerscentrum in en over de haven waarin plaats is voor een expositieruimte met bijbehorende kantoren, vergaderruimten en horeca. De nieuwbouw van het HavenErvaringsCentrum (HEC) vervangt hiermee het huidige Futureland. Het doel is om een volledig Energie Neutraal Gebouw te realiseren.

De warmte en koude opwekking vindt plaats middels twee lucht/water warmtepompen welke worden opgesteld in de technische ruimten op het terrein. De luchtwarmtepompen zijn geschikt voor gelijktijdig verwarmen en koelen. Afgifte van de warmte en koude gaat middels ventilatieconvectoren, klimaatplafonds of vloerverwarming. Voor de ventilatie wordt gebruik gemaakt van mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning.

Het gebouw is volledig energieneutraal. Dit wordt onder andere behaald door het plaatsten van 266 PV-panelen. Daarnaast zal er een windturbine geplaatst worden. De windturbine dient minimaal 45.000 kWh per jaar op te wekken. Het gebouw zal worden voorzien van een zon- en lichtweringsinstallatie. De installatie wordt door de centrale stuurkast bediend. Hiervoor zal er een weerstation op het dak worden aangebracht. Lokaal kan de zonwering worden overbrugd. Verder worden de verlichtingsarmaturen aan de gevelzijde voorzien van een daglichtregeling.

Vanwege de locatie van het HEC is een windhinder onderzoek uitgevoerd. De ligging van het gebouw zou kunnen leiden tot hoge windsnelheden op de trappen en dakterrassen. Bezoekers kunnen zelf bepalen of ze de trappen en dakterrassen willen betreden en hiermee de bijbehorende windsnelheid op dat moment zullen accepteren.

 

beelden MVRDV

ArchitectMVRDV en KossmanndejongRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOplevering2024FunctiebezoekerscentrumOppervlakteca. 3.570 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op