Grotiusgebouw te Nijmegen

Het Grotiusgebouw omvat naast algemene functies zoals een drielaagse bibliotheek, een aantal grote onderwijszalen/auditoria, werkgroep zalen en een restaurant en biedt onderdak aan de faculteit der rechtsgeleerdheid. Onder het Grotiusgebouw ligt een inpandige fietsenstalling en een tweelaagse, ondergrondse parkeergarage

Flexibiliteit is in hoge mate aanwezige binnen het ontwerp. De vloeren zijn ondanks de constructief lastige vides uitgevoerd als volledig vrij indeelbare vloervelden rondom een drietal stabiliteitskernen. Hierdoor zijn alle verdiepingen naar de toekomst toe geschikt om diverse functies te kunnen huisvesten. In de kantoren is middels inductie-units een hoogwaardig, individueel regelbaar binnenklimaat gerealiseerd. De onderwijsruimten zijn voorzien van een klimaatinstallatie die, vanwege de sterk wisselende bezetting, gebruik maakt van een slimme CO2 sturing.

Er is bijzondere aandacht besteed aan het realiseren van een zeer duurzaam gebouw.  Het gebouw heeft een compacte bouwvorm met een gedeelte zelfs ondergronds. Naast dat het dak voorzien is van ca. 800 m² PV-cellen, deels ook opgenomen in de glazen dakkap, is de klimaatinstallatie aangesloten op de collectieve warmte-koude-opslag-installatie. Door gebruik te maken van laag temperatuurverwarming en hoog temperatuurkoeling, aanwezigheidsdetectie, energiezuinige verlichting, CO2-regeling en warmteterugwinning wordt een energetisch zeer duurzame installatie gerealiseerd.

Het totale gebouw is in het ontwerptraject volledig 3D uitgewerkt middels Revit.

ArchitectBenthem Crouwel ArchitectsRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringjuli 2014FunctieonderwijsOppervlakteonderwijsgebouw 16.000 m2 en parkeergarage 10.000 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op