Domstate Zorghotel te Utrecht

Het betreft de renovatie van het oude verpleeghuis Albert van Koningsbruggen te Utrecht tot 2e zorghotel (4 sterren). De te huisvesten functies zijn een zorghotel, serviceappartementen, een gezondheidscentrum en een polikliniek.

Door Nelissen ingenieursbureau is de haalbaarheid van een WKO installatie voor het gebouw Domstate en de omliggende gebouwen onderzocht. Ten behoeve van de dimensionering van de WKO installatie is allereerst een jaarlijkse energiebalans opgesteld voor de verschillende gebouwen. Vervolgens is aan de hand van de gebouweigenschappen en energiebalansen bepaald voor welke gebouwen het haalbaar was om op een WKO installatie aan te sluiten.

 

foto’s Jeroen van der Wielen

ArchitectDiederenDirrixRol Nelissenadviseur installaties en bouwfysicaOpleveringjuli 2018Functiezorghotel (4*)Oppervlakteca. 9.650 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op