De Wijngaerd te Made

De renovatie / nieuwbouw is in opdracht van Stichting De Wijngaerd uitgevoerd en betreft de huisvesting van 24 PG-bewoners in de Cyclaamflat en 32 PG-bewoners in de Lavendelflat. Verder zijn er onder andere kantoren en gemeenschappelijke ruimten ten behoeve van de ondersteunende diensten in het middengebied gehuisvest.

Wij hebben onder andere een technisch programma van eisen voor de technologische voorzieningen geschreven. Hieronder zijn alle installaties begrepen, die ervoor moeten zorgen, dat personeel, bezoekers en bewoners van de Wijngaerd goed kunnen functioneren en zich thuis voelen in het gebouw.

De Wijngaerd is onderdeel van een complex waarin wonen en zorgverlening geïntegreerd is. Hierdoor ontstaan drie cirkels waarin verschillende vormen van zorg geboden worden. Per cirkel hebben wij de toe te passen domotica installaties (zoals zusteroproep, MIVA signalering, brandmeldinstallatie, toegangscontrole, dwaaldetectie en zorginstallatie) geadviseerd.

 

foto’s Rik Lagerwaard Architect

ArchitectRik Lagerwaard Architect BNA BVRol Nelissenadviseur installatiesOpleveringeerste kwartaal 2017Functiewoon- zorgcomplexOppervlakteca. 8.500 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op