de Nieuwe Hoeven te Schaijk

In Schaijk wordt een nieuw zorgcomplex gerealiseerd bestaande uit een vijftal woongebouwen en een buurthuis. De nieuwe gebouwen zullen het bestaande complex gefaseerd vervangen.

De ruimte verwarming zal geschieden middels een water-water warmtepomp per woongebouw (WKO). Deze warmtepomp wordt aangesloten op verticale bodemlussen die naast het gebouw worden aangelegd. Dit betekent dat er in de zomer ook gekoeld kan worden. Iedere kamer wordt voorzien van vloerverwarming. De gebouwen worden voorzien van PV-panelen van 210 Wp/m² (350 Wp per paneel).

Ten behoeve van de omgevingsvergunning heeft een planbeoordeling plaatsgevonden en hebben wij berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de energieprestatie, ventilatie, thermische isolatie, daglicht, geluidwering gevel, interne geluidisolatie, galm, installatiegeluid, brandveiligheid en lozingscapaciteiten.

ArchitectKAW architectenRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringeind 2022FunctiezorgcomplexOppervlakte5.500 m2

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op