Da Vinci College te Roosendaal

Het da Vinci college is een VMBO school met theorie en praktijkonderwijs. Voor de verbouw en uitbreiding is de noordwestvleugel gehandhaafd, waarop een 2e verdieping is gebouwd. Aan de zuidoostzijde van de bestaande bouw is nieuwbouw geplaatst.

Om de openheid van het gemeenschappelijke gebied conform de wens van de gebruiker en architect te realiseren is onderzocht hoe dit het beste gerealiseerd zou kunnen worden binnen de aanwezige (financiële) kaders. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen traditionele brand- en rookscheidingen, een sprinklerinstallatie en een Rook Warmte Afvoer (RWA). Op basis van de TCO berekeningen en bijbehorende gebruikersmogelijkheden is er gekozen voor een RWA installatie. Er is ook veel aandacht besteed aan het akoestische klimaat tussen de gemeenschappelijke ruimten en de deelscholen die open met elkaar in verbinding staan. Aan de hand van 3D akoestische berekeningen (CATT acoustics) zijn diverse situaties doorgerekend. Door het toepassen van een geoptimaliseerde bouwkundige schil is het primaire energieverbruik geminimaliseerd. Bij het gekozen installatieconcept is goed gekeken naar het soort gebruik in relatie tot klimaat en regelbaarheid. Eén van de doelen was daarbij dat klimaatsystemen elkaar niet tegenwerken en daardoor onnodig energie verbruiken.

ArchitectEctor Hoogstad ArchitectenRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheidOpleveringjuli 2016FunctieonderwijsOppervlakte4.200 m2 renovatie en 9.300 m2 nieuwbouw

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op