Brandweerkazerne Arnhem

De nieuwe brandweerkazerne van ca. 5.230 m2 is gerealiseerd aan de Rietgrachtstraat te Arnhem, op het perceel van de huidige kazerne in combinatie met het naast gelegen perceel. Gedurende de realisatie moest de brandweer operationeel blijven, waardoor er gefaseerd is gebouwd. De nieuwbouw van de brandweerkazerne bevat een aantal te huisvesten functies, zoals een kantoorruimte, een werkplaats, de stalling van voertuigen, een sportzaal, een bedrijfsrestaurant en overnachtingsplaatsen.

De nieuwe 24-uurs brandweerkazerne VGGM is een duurzaam gebouw, waarin zorgvuldig met natuurlijke bestaansbronnen wordt omgegaan. Dit komt tot uiting in de toepassing van (duurzame) materialen en in de keuze van de energiezuinige gebouwgebonden installaties. Zo wordt er voor de verwarming en koeling van het gebouw gebruik gemaakt van een lucht/water warmtepomp en is de gehele installatie voorzien van warmteterugwinning. De duurzaamheidambitie is getoetst door het ontwerpteam met de GPR-methodiek. Voor de nieuwbouw was een hoog ambitieniveau nagestreefd (met een minimum van 7). Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd voor energie opwekking, en het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor oefen doeleinden en om de voertuigen te wassen.

In de kantoren van de kazerne zijn klimaatplafonds aanwezig die zorgen voor een klimaat dat voldoet aan de hoogste klimaateisen.

Het gebouw is middels een Design en Build constructie tot stand gekomen.

Architectvan Pelt ArchitectenRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheidOpleveringoktober 2015FunctiebrandweerkazerneOppervlakteca. 5.230 m2 b.v.o.

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op