Blauwe Wetering te Haarlem

In Haarlem wordt het kantoorverzamelgebouw ‘Blauwe Wetering’ herontwikkeld tot wooncomplex met twee woontorens. Het gehele plan kan onderverdeeld worden in een parkeergarage met ca. 300 parkeerplaatsen, een laagbouw, met commerciële ruimten en 4 verdiepingen woningen, met bovenop de laagbouw een woontoren met 4 verdiepingen en een woontoren met 13 verdiepingen. Het project is een nul-op-de-meter project.

Voor de warmte-opwekking en warmtapwaterbereiding wordt voorzien in collectieve bodemlussen, aangesloten op individuele warmtepompen in de appartementen. De warmteafgifte gebeurd middels vloerverwarming. In de zomerperiode worden de woningen gekoeld met koude vanuit de bodemlussen (vrije koeling). Voor de ventilatie van de appartementen wordt een ventilatiesysteem per appartement aangebracht bestaande uit een HR-warmteterugwinning unit met een minimaal thermisch rendement van 90% met daarachter een kanalensysteem en toevoer- en retourroosters. In het kader van de brandveiligheid wordt in de woontorens en de laagbouw een droge blusleidingvoorziening aangelegd. Verder is in de parkeergarage gekozen voor sprinkler als gelijkwaardige oplossing voor brandcompartimentering, aangezien de parkeergarage groter is dan 1.000 m2. Het gebouw wordt voorzien van ca. 1.157 m2 PV-panelen.

 

beelden Common Affairs

ArchitectCommon AffairsRol Nelissenadviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheidOpleveringn.n.b.FunctiewonenOppervlaktecommerciële ruimten: ca. 700 m2, 430 kleine appartementen: 40-65 m2 per appartement

Onze expertise in slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen nodig?

Neem dan contact op