" Slimme duurzame oplossingen voor mensen in gebouwen "

Nelissen ingenieursbureau b.v.

Wie we zijn

Wij zijn een ingenieursbureau op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Met 70 enthousiaste professionals werken we aan een keur aan zeer diverse projecten. We werken samen met toonaangevende architecten, uiteenlopende opdrachtgevers zoals grote onderwijsinstellingen , gemeentes en vastgoed organisaties. Door maatwerk en een integrale samenwerking komen we elke keer weer tot een optimaal resultaat. Onze collega’s – die vanuit hun passie gedreven zijn in wat ze doen én willen bereiken – maken wie we als organisatie willen zijn. Eigenaarschap voelen en elkaars kennis en ervaring op het juiste moment weten toe te passen is daarbij  essentieel. We staan voor kwaliteit, sociale interactie en verantwoordelijkheid nemen en blijven leren om onszelf te ontwikkelen. Dit doen we o.a. door lunchlezingen en kennisdelingssessies vanuit onze Nelissen academie .

Onderlinge samenwerking en een goede sfeer is ook erg belangrijk. Dit zie je terug in ons ruime kantoor met flexibele werkomgeving, maar onderstrepen we ook door de fijne dingen die we samen ondernemen zoals gezamenlijke lunches, projectbezoeken, sport clinics en kookworkshops. We hebben de overtuiging dat als een ieder zich thuis voelt en kan zijn wie hij of zij is, de juiste voedingsbodem voor een goede samenwerking en verdere ontwikkeling van een ieder wordt gelegd.

WAT WE DOEN
Wij stimuleren ontwikkeling

Opleidingen en Nelissen Academie

Om onze vakkennis op peil te houden en te verbreden, zijn elk jaar een aantal werkgroepen actief die verschillende thema’s aanpakken. Daarnaast wordt jaarlijks een opleidingsbudget beschikbaar gesteld voor de medewerkers. Wij leiden continu medewerkers op in het kader van duurzaamheid (o.a. WELL, BREEAM, EPA en onderhoud). Wij bieden onze nieuwe medewerkers de mogelijkheid om vervolgopleidingen te volgen zoals post HBO cursus bouwfysica of de HIT E of HIT W.  Ook zijn wij actief binnen diverse samenwerkingsverbanden of forums, zoals NLingenieurs, TVVL of duurzaamgebouwd, en schrijven wij artikelen in vakbladen. Daarnaast wordt kennis bij de medewerkers up to date gehouden door middel van lezingen en onze interne cursusavonden, die opgezet worden door onze eigen Nelissen Academie. Deze Academie is opgericht met de doelstelling om kennisontwikkeling en kennisniveau binnen de organisatie te bewaken, continueren en genereren.

Met onze Nelissen academie willen we kennisontwikkeling binnen en buiten het bedrijf stimuleren en organiseren. In de academie worden alle onderzoeken ondergebracht die onze kennis en innovativiteit vergroten. Dit zijn zowel de onderzoeken die medewerkers van ons bureau uitvoeren, als alle onderzoeksonderwerpen die door stagiaires, afstudeerders worden uitgevoerd. De academie wordt vertegenwoordigd door specialisten op de diverse vakgebieden: installatietechniek (E&W), duurzaamheid, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, personeel en organisatie.

WERKEN BIJ

Zo werken wij bij Nelissen