Expertises

toetsen bouwplan

Wij toetsen het ontwerp binnen het ontwerpteam al vanaf de vroege ontwerpfase op de uiteenlopende eisen uit het Bouwbesluit. Groot voordeel is dat wij de disciplines installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid onder één dak hebben.

Daardoor zijn we in staat over de grenzen van de verschillende disciplines heen te kijken, en de consequenties van bijvoorbeeld functiewijzigingen voor alle disciplines te overzien.

Voor alle onze projecten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, toetsen wij of voldaan wordt aan de wettelijke eisen op o.a. de volgende gebieden: veiligheid (brand), gezondheid, energiezuinigheid en installaties. Indien niet aan de eisen voldaan wordt, kunnen wij gelijkwaardigheidsberekeningen maken, die als aanvulling op de bouwaanvraag worden ingediend.