Expertises

simulaties

Iedere situatie is anders, en in het merendeel van de gevallen kan op basis van onze expertise, aangevuld met berekeningen, een gedegen advies gegeven worden. Er zijn echter ontwerpen die vragen om meer inzicht of complexe rekenmodellen om de gebruikssituatie in beeld te brengen.

Onderwerpen waar dit voor geldt zijn o.a. ruimte-akoestiek, daglicht, temperatuur in de ruimte en temperatuurverloop in bouwkundige constructies. We hebben hiervoor diverse programmatuur tot onze beschikking, zoals CATT-acoustic, Radiance, Vabi-elements, en Trisco/Voltra. Wij rekenen niet om het rekenen, maar gebruiken deze simulaties om voor de gebruiker een goed en begrijpelijk beeld van de uiteindelijke situatie te creëren.

Onder het thema simulaties vallen de volgende onderwerpen:

  • akoestische simulaties
  • daglicht en bezonningssimulaties
  • temperatuuroverschrijdingsberekening