Expertises

meten

”Meten is weten”

Dit wordt vaak niet voor niets gezegd. Wij voeren metingen uit bij de oplevering om te controleren of het gebouw voldoet aan alle gestelde eisen.

Daarnaast zijn metingen bij klachten bijzonder nuttig om de omvang van het probleem vast te stellen en op basis daarvan maatregelen te nemen. Wij voeren zowel akoestische als bouwfysische en installatietechnische metingen uit. Zo zijn er controlemetingen, waarbij de resultaten van de metingen worden afgezet tegen de geldende eisen, als ook diagnostische metingen, die vaak uitgebreider zijn om zo de oorzaak van een afwijking vast te stellen. Door ‘’te meten en te weten’’, is het mogelijk om maatregelen te adviseren en uit te voeren.

Deelgebieden meten:

  • verlichtingsmetingen
  • geluidmetingen (lucht- en contactgeluidisolatie, trillingen, galm)
  • thermografisch onderzoek
  • metingen comfort en binnenmilieu