Expertises

energieneutraal en CO2 neutraal ontwerpen

De definitie van ‘energieneutraal’ en ‘CO2 neutraal’ kan nogal uiteen lopen. Energieneutraal en CO2 neutraal betekent voor ons dat het gebouw en de bijbehorende voorzieningen volledig zelfvoorzienend zijn in energievraag.

Om energieneutraliteit/CO2 neutraliteit te bereiken hebben wij een eigen interpretatie van de Trias Energetica geformuleerd, met als eerste stap het beperken van de energievraag van het gebouw. Vervolgens is het van de belang de energievraag van de gebruiker te beperken. Dit wordt o.a. gedaan met het gebruik van duurzame energie.

Voor een energieneutraal/CO2 neutraal gebouw is een goede balans tussen bouwkundige voorzieningen en installaties, zowel op gebouwniveau als op ruimte niveau, van groot belang. Wij zien onze rol – met name in de beginstadia – als sturend in het bouwkundig-, massa- en gevelontwerp. De invloed van glaskwaliteit, glaspercentages, isolatiegraad en thermische massa in combinatie met het gekozen klimaatconcept op het binnencomfort toetsen we dan ook met vele variantenstudies. We gebruiken daartoe geavanceerde simulatiesoftware, waarmee we de effecten het buitenklimaat en wisselende interne bezettingen op het binnenklimaat over de tijd kunnen voorspellen. We krijgen zo inzicht in de werking van het installatie- en gevelontwerp over alle seizoenen van het jaar en kunnen daarmee het ontwerpteam vroegtijdig informeren over de consequenties van bepaalde ontwerpkeuzen.

Bekijk alle certificaten