Expertises

energielabels

BENG (Bijna energieneutraal) per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen (zowel woning- als utiliteitsbouw) voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Vanaf dat moment vervalt de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Er is dan nog maar één berekeningswijze, de NTA 8800, die geldt voor alle nieuwbouw en bestaande bouw.

Naar schatting heeft nog meer dan de helft van de Nederlandse utiliteitsgebouwen label D t/m G, hier ligt dus nog een hele uitdaging om deze gebouwen voor die tijd energiezuiniger te maken.

Wat betekent dit voor uw gebouw? Welke maatregelen moeten genomen worden en wanneer? Het jaar 2023 lijkt misschien ver weg, maar het uitstellen van maatregelen is financieel gezien wellicht niet de beste keuze. Wij kunnen u adviseren en samen een plan opstellen om het vereiste energielabel C in 2023 te behalen. Hiervoor inventariseren we de bestaande situatie van uw (kantoor)gebouw en berekenen we het huidige energielabel. Daarmee bepalen we de meest logische maatregelen die getroffen moeten worden. Hierbij houden we rekening met natuurlijke vervangmomenten van gebouw- en installatieonderdelen in de nabije toekomst (op basis van een meerjarenonderhoudsplanning). Daarnaast is het zinvol om te kijken naar de huidige subsidiemogelijkheden, aangezien die er wellicht in de toekomst niet meer zijn. Het is daarnaast niet alleen belangrijk te focussen op 2023, maar al vooruit te kijken naar de label-eis voor het jaar 2030.

Methodiek

De energieprestatie van gebouwen wordt gemeten aan de hand van 3 indicatoren:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Naast de BENG indicatoren geldt er voor woningen nog een extra eis: TOjuli. TOjuli is een indicator voor het risico op oververhitting.

Er moet aan alle BENG eisen worden voldaan, dit vraagt om een integrale benadering waarbij bouwfysica en installatietechniek hand in hand gaan.

Nelissen Ingenieursbureau is gediplomeerd voor alle BENG berekeningen: detail- en basismethode, woningbouw en utiliteitsbouw. De betreffende certificaten zijn hieronder te downloaden:

Subsidieregeling

De investering voor het implementeren van energiebesparende maatregelen kan door de subsidieregelingen op (korte) termijn terugverdiend worden. Met bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek kan een belastingvoordeel op de vennootschapsbelasting behaald worden. Hiermee kan tot 11% bespaard worden op de investeringskosten voor energiebesparende maatregelen.

Energielabels en maatwerkadvies

Energieleveranciers overtuigen u graag van de enorme energiebesparingen en korte terugverdientijden van energiebesparende en -producerende producten, maar is dat allemaal wel echt zo rendabel? Er zijn vele factoren die invloed hebben op een mogelijke besparing; wat bij het ene gebouw leidt tot een forse verlaging van de energierekening, kan bij het andere gebouw verspilling van vermogen zijn. Een onderzoek naar de bouwkundige en installatietechnische eigenschappen van uw gebouw(en), biedt inzicht in het huidige energieverbruik. Op basis hiervan kunnen wij u adviseren over de maatregelen die daadwerkelijke energie besparen en op termijn geld kunnen opleveren.

Bekijk alle certificeringen