Vakgebieden

brandveiligheid

Voorop staat het ontwerpen van een brandveilig gebouw.

Indien er toch brand uitbreekt zijn er twee zaken van belang: iedereen moet zo snel en veilig mogelijk het gebouw kunnen verlaten én de brand moet zo klein mogelijk blijven.

Al in een vroeg stadium overleggen wij met de architect om zo tot een gedegen brandveiligheidconcept te komen, dat geen afbreuk doet aan het oorspronkelijke ontwerp. Onze ontwerpen zorgen voor een brandveilig gebouw, daarbij rekening houdend met de architectonische uitdagingen. Zo vraagt een grote openheid om een alternatief brandconcept, dat normaal gesproken buiten de standaard grenzen van het bouwbesluit valt. Door onze jarenlange ervaring en onze goede verstandhouding met diverse brandweerkorpsen, zijn wij bekend met de laatste ontwikkelingen op brandveiligheidsgebied. Het toepassen van sprinkler, het opstellen van vuurlastberekeningen en ontvluchtingsmodellen, rook/warmte afvoersystemen, allemaal aspecten waarmee wij de brandveiligheid in een gebouw waarborgen.

Binnen de discipline brandveiligheid onderscheiden we de volgende deelaspecten:

  • brandoverslag
  • (vergroot) brandcompartiment
  • rookbeheersing
  • vluchten
  • brandbestrijding