Vakgebieden

akoestiek en geluid

Pas op het moment dat de akoestiek niet goed is, valt op hoe belangrijk een goed akoestisch klimaat is, en hoe vanzelfsprekend we dit vinden. Voldoende geluidisolatie zorgt ervoor dat verschillende ruimten zonder onderlinge overlast tegelijkertijd gebruikt kunnen worden.

Denk maar eens aan de spraakverstaanbaarheid in klaslokalen. Om een prettige en rustige sfeer te creëren is het nodig om voldoende geluidabsorptie op de juiste plaatsen in de ruimten aan te brengen, die aansluit bij de uitstraling en/of het gebruik van de ruimte. Wij adviseren de architect over de akoestische voorzieningen, daarbij rekening houdend met de uitstraling van het gebouw en de wensen van de opdrachtgever en gebruiker. Met deze aanpak zorgen wij al meer dan 20 jaar voor spannende en uitnodigende gebouwen, waarin het voor iedereen aangenaam is om te verblijven.

Deelgebieden akoestiek & geluid:

  • geluidisolatie/geluidwering
  • installatiegeluid
  • trillingen
  • metingen (geluid, trillingen, galm)
  • ruimteakoestiek/galm
  • wet geluidhinder / wet milieubeheer