Expertises

adviseren van idee tot gebruik

Het beheersen van comfort en behaaglijkheid begint met het ontwerpen van een bouwfysisch goed gebouw. In nauw overleg met architect en constructeur ontwikkelen we een optimaal en integraal (gevel)ontwerp, waarin installaties en bouwfysische voorzieningen slim zijn geïntegreerd.

Om een goed binnenklimaat te realiseren is een afgestemd samenspel vereist tussen de bouwkundige schil (zoals het voorkomen van koudeval, het weren van extreme zoninstraling waarbij de daglichtbeleving overeind blijft, het benutten van de thermisch werkzame massa, de geluidwering van de gevel) en een passende klimaatinstallatie. Door het toepassen van te openen delen kan, gebruikmakend van de aanwezige thermische thermiek, de overtollige warmte eenvoudig en energiezuinig afgevoerd worden.

Naast een goed bouwfysisch gebouw staan wij voor een zorgvuldige toevoeging van installaties, daar waar nodig. We zijn er dan ook van overtuigd dat installaties nooit een bouwfysisch slecht gebouw kunnen compenseren. Grote klimaatverschillen tussen werkplekken en verblijfsruimten, die ten gevolge van grote glasvlakken ontstaan, moeten dan ook zoveel mogelijk worden voorkomen. Een uitgekiend samenspel tussen de bouwfysisch adviseur, architect en installatieadviseur is daartoe een vereiste.

In het ontwerpproces gaan we van concept naar detail en van voorlopig ontwerp tot contractstuk. Voor ons betekent dit dat onze adviezen per fase gedetailleerder en specifieker worden. Wanneer de werkzaamheden in uitvoering gaan, beschikken wij over goed opgeleide adviseurs, die dit traject moeiteloos kunnen begeleiden. Gedurende de realisatie van het gebouw zelf zullen we bouw- en werkvergaderingen bijwonen om het proces goed te laten verlopen, de kwaliteit te borgen en kennis toe te voegen daar waar noodzakelijk. Wij zullen voor de oplevering een goede controle doen van de installaties zodat de opdrachtgever met een goed gevoel de installatie kan overnemen. Bovendien blijven wij ook graag na oplevering betrokken, immers dan gaat de onderhouds- en beheertrein pas lopen.