Zorgcomplex Berkenheuvel te Geldrop

nelissen_ingenieursbureau_zorgcomplex_berkenheuvel_geldrop
nelissen_ingenieursbureau_zorgcomplex_berkenheuvel_geldrop
nelissen_ingenieursbureau_zorgcomplex_berkenheuvel_geldrop
nelissen_ingenieursbureau_zorgcomplex_berkenheuvel_geldrop
nelissen_ingenieursbureau_zorgcomplex_berkenheuvel_geldrop
nelissen_ingenieursbureau_zorgcomplex_berkenheuvel_geldrop
3164-006
3164-001

Het zorgcomplex Berkenheuvel, gelegen in de groene omgeving aan de grote Bos te Geldrop, biedt onderdak aan diverse bewoners met ieder een verschillende zorgbehoefte. In opdracht van Ananz is door Nelissen en Bo2 architecten een ontwerp gemaakt voor de renovatie van het bestaande gebouw en een nieuw zorggebouw. In het bestaande gebouw waren in het verleden zowel somatische patiënten als PG patiënten ondergebracht. Tijdens de renovatie van het bestaande gebouw zijn alle woonruimten verbouwd naar de moderne eisen voor de PG patiënten. Daarbij is extra aandacht besteed aan domotica en het binnenklimaat. Dit laatste is met name bereikt door het toevoegen van koeling in de woongebieden, die door duurzame koeling (WKO) gevoed worden.
 
De somatische bewoners zijn ondergebracht in de nieuwbouw die specifiek voor deze doelgroep ontworpen is. Het gebouw is transparant in ontwerp en geeft de bewoners de mogelijkheid om individueel te wonen of deel te nemen aan de actieve omgeving die in de diverse woonkamers, sport- en ontspanningsruimten en het restaurant te bieden hebben. Het gebouw is volledig voorbereid op zorg voor nu en in de toekomst. Ook hier biedt domotica ondersteuning aan, aan zowel de bewoners als het personeel. Een volledig geïntegreerd X-Y liftsysteem in ieder bewonerskamer en badkamer geeft maximale vrijheid aan de minder valide bewoners en ontlast de medewerkers. De kamers zijn voorzien van individuele regelingen wat betreft klimaat. Hier ligt ook de basis van de WKO installatie, die ook de bestaande bouw van koeling voorziet. LED verlichting zorgt voor een gelijkmatig en vriendelijk lichtbeeld in de gemeenschappelijk gangen terwijl de energiekosten tot een minimum beperkt blijven. Akoestisch en bouwfysisch wordt een prettige leefomgeving gerealiseerd, waardoor het gebouw lange tijd prettige gebruikt kan worden als PG-afdelingen.
 
Door ook in dit project de bestaande draagstructuur van het gebouw te hergebruiken is op zich al de meest duurzame oplossing. Voeg hieraan toe de mogelijke oplossingen voor de nieuwe gevels dan levert dit ook een forse bijdrage aan een duurzaam geheel.
 
Het project is in de markt gezet als een Design Build en Maintain (DBM), het ontwerp is van een VO/DO teruggeschreven naar een VO+ voor het vastleggen kwaliteit. Een belangrijke overweging hierbij was meer vrijheid voor de aannemer voor optimalisatie vanuit de markt. Tijdens het project hadden wij een goede interactie met aannemer zowel vanuit een controlerende functie opdrachtgeverskant (Q-team) als ook adviserend aan de aannemer. Om de kwaliteit van het te realiseren gebouw zowel esthetisch als klimatologisch te garanderen is door het Q-team een DO gerealiseerd waarin de kwaliteit van het ontwerp uitgewerkt is. Het Q-team heeft vervolgens zelf vastgesteld welke onderdelen van het ontwerp aan de vrijheid van markt overgelaten konden worden en op welke vlakken het vastleggen van de kwaliteit noodzakelijk was. Het DO is vervolgens teruggeschreven naar een VO+ waarin de minimale kwaliteit geborgd is, maar waar daarnaast voldoende vrijheid voor de marktpartijen bleef voor een optimalisatie in de vorm van een DBM constructie.
 

Zorgcomplex Berkenheuvel te Geldrop
Ananz
Categorieën: Renovatie, Zorgen,

Architect: Bo2 architectuur en stedenbouw
Oppervlakte: ca. 6.500 m2

Zoektermen: nelissen ingenieursbureau, bo2 architectuur, berkenheuvel, geldrop, WKo, LED, hergebruiken, duurzaam, Design Build Maintain,

\