Zinzia Psychogeriatrisch Verpleeghuis te Renkum

architect: Mecannoo architecten oppervlakte: ca. 8.200 m2
107
216
215
321
101
213
105
322
328
324

Het betreft de renovatie en nieuwbouw van het psychogeriatrisch verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord te Renkum. Het huidige PG gebouw voldoet niet meer aan de eisen en functionaliteit voor de bewoners, die (een ernstige vorm van) dementie hebben. De totale omvang van het gebouw is ca. 8.200 m2 b.v.o.
 
Er worden op het terrein twee nieuwe gebouwen gerealiseerd, gestart wordt met een cirkelvormig gebouw van drie bouwlagen en met 6 woongroepen. Wanneer dit gereed is wordt de bestaande gebouw gesloopt. Daarna wordt de nieuwe boog gerealiseerd met 8 woongroepen en gekoppeld met de bestaande boog. In de nieuwe boog komt ook een geheel vernieuwd entreegebied, voorzien van o.a. een restaurant, bibiotheek, grand-café en groepstherapieruimte.
 
Ook wordt de bestaande boog heringedeeld en gerenoveerd. Er wordt voorzien in een duurzame centrale warmte-/koudevoorziening, bestaande uit lucht-warmtepompen en bestaande CV-ketels. De warmtapwaterbereiding wordt voor het grootste deel met een bestaande houtsnipperkachel voorzien. Alle energieopwekking is gecentraliseerd in het bestaande energie gebouw. De bedoeling is dat daar vandaan het gehele complex gevoed gaat worden. In de huiskamers van de woongroepen wordt lagetemperatuur verwarming / hogetemperatuur koeling en biodynamische verlichting toegepast, wat ten goede komt aan de vitaliteit van de bewoners. Het terrein om de nieuwbouw wordt heringedeeld, zodanig dat een landschapstuin ontstaat, waarin de clienten vrij kunnen rondlopen.
 
Qua duurzaamheid is enerzijds ingestoken op een ambitie om een GPR van 8 te halen. Concrete maatregelen daartoe zijn onder meer gebalanceerde ventilatie met warmte- en vochtterugwinning, LED-verlichting, warmte-/koudeopwekking met luchtwarmtepompen, de houtsnipperketel en een PV-installatie van 750 m2.
 

Bron afbeeldingen: Mecanoo architecten

Zinzia Psychogeriatrisch Verpleeghuis te Renkum
Zinzia Zorggroep
Categorieën: Zorgen, Wonen,

architect: Mecannoo architecten
ca. 8.200 m2 b.v.o.

Zoektermen: zinzia spychogeriatisch verpleeghuis, oranje nassau's oord,

Bekijk de projectvideo


\