Vrodest locatie 8 Zaandam

architect: Havermans Hielkema oppervlakte: ca. 50.100 m2
concept Zaanse Helden_v7 (002)

Het betreft de plantonwikkeling op de zogenaamde Vrodest-locatie in Zaandam. Het Project bestaat uit ca. 450 nieuwbouwappartementen met hiertoe behorende algemene ruimten (entree en ontsluiting, parkeren, inrichting dek, bergingen, installaties).
 
Voor de realisatie van de acht woontorens op locatie Zaanse Helden te Zaandam is Nelissen ingenieursbureau b.v. gevraagd om verschillende bouwfysische en installatietechnische varianten technisch te onderzoeken. Deze variantenstudie is bedoeld als ondersteuning in de conceptkeuzes van de opdrachtgever en de afnemers waarin verschillende mogelijkheden om het plan ten opzichte van bouwbesluit te verduurzamen een plek hebben gekregen. Uitgangspunt hierin is om tot een zo energieneutraal mogelijk gebouw te realiseren, waarbij het streven is om een gemiddelde EPC van 0,16 te halen.
 
Voor deze variantenstudie is gekozen om woontoren B uit te werken. Woontoren B is de hoogste van de negen torens die gebouwd gaat worden op de locatie Zaanse Helden te Zaandam. De toren zal in totaal 18 verdiepingen hoog worden. De onderste twee lagen zullen 4 stuks woningen herbergen met een voordeur buiten op straatniveau. Daarnaast zal op deze verdiepingen ruimte zijn voor fietsenstalling en bergingen. Vanaf niveau 2 tot en met de niveau 11 zullen er per verdieping 8 appartementen met een oppervlak tussen de 65 m2 en 90 m2  gerealiseerd worden. Vanaf niveau 12 tot en met niveau 17 zal de toren smaller worden en zullen er per verdieping 4 appartementen (oppervlak tussen 65 m2 en 90 m2) gerealiseerd worden. Hiermee komt het totale gebruiksoppervlak van de woningen voor de variantenstudie uit op circa 8.300 m2.

Vrodest locatie 8 Zaandam
Mahoniehout BV
Categorie: Wonen

architect: Havermans Hielkema
oppervlakte: fase 1: blok A t/m C, ca. 25.741 m2 b.v.o.  /  fase 2: blok D t/m F, ca. 15.587 m2 b.v.o.  /  fase 3: blok G + H, ca. 8.832 m2 b.v.o
rol Nelissen: adviseur installaties, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid

Zoektermen: Vrodest, Zaandam,

\