Torckdael te Wageningen

nelissen_ingenieursbureau_Torckdael_Wageningen
nelissen_ingenieursbureau_Torckdael_Wageningen
nelissen_ingenieursbureau_Torckdael_Wageningen
nelissen_ingenieursbureau_Torckdael_Wageningen
nelissen_ingenieursbureau_Torckdael_Wageningen

Op het terrein van het voormalige politiebureau en zorgcentrum Rustenburg komt een nieuw woon- en zorgcluster. Dit heeft de naam Torckdeal gekregen. Het wordt een woonwijk met fraaie architectuur, groene buitenruimte, straatjes, pleintjes en goede parkeervoorzieningen. De wijk is bestemd voor diverse doelgroepen waaronder gezinnen, alleenstaanden, ouderen en jongeren. Er komen ook kleinschalige woningen voor mensen met dementie en begeleid wonen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Door de plaatsing van woongroepen op de eerste lagen boven de parkeerkelder en daarboven individuele woningen stelde dit project hoge eisen aan de afstemming tussen de diverse partijen. Niet alleen alle nutsvoorzieningen, maar ook alle verdeelleidingen van de warmte-koudeopslaginstallatie moesten een plaats krijgen in de kelder en in de schachten. Door goed overleg en een besluitvaardige opdrachtgever zijn uiteindelijk alle voorzieningen in de beschikbare ruimte ondergebracht. Voor de duurzame maatregelen is er ook specifieke afstemming gezocht tussen de installaties en de omgeving. Zo wordt er gebruik gemaakt van de naastgelegen gracht om de warmte-koudeopslaginstallatie in de bodem in balans te houden. Deze balans is bij projecten met hoofdzakelijk woningen namelijk nooit kloppend te krijgen en wordt op deze manier wél gegarandeerd. Bovendien wordt hierdoor de gracht structureel afgekoeld wat de kans op beginnend botulimse, met als gevolg de sterfte van watervogels en vissen, reduceert. Bovendien zijn alle hellende daken van PV-panelen voorzien, waardoor er op een duurzame manier in de energiebehoefte voor de warmtepompen wordt voorzien.

Torckdael te Wageningen
De Woningstichting
Categorieën: Wonen, BIM/Revit, Zorgen,

Architect: Dana Ponec Architecten

Oppervlakte: ca. 19.300 m2

Zoektermen: nelissen ingenieursbureau, Dana Ponec Architecten, Bouwfysica, Torckdael, Wageningen, warmte-/koudeopslag, PV-panelen, warmtepompen,


\