Theater de Bussel Oosterhout / Theek 5

15151935
157775
15153154
1503840
1503815

Het project omvat een theater en bibliotheek is en  uitgevoerd volgens een Engineering & Construct proces. In het ontwerpteam is door Nelissen ingenieursbureau in samenwerking met onder andere architect en constructeur een integraal ontwerp tot stand gekomen. Op basis van het definitief ontwerp + is door het ontwerpteam een vraagspecificatie opgesteld. De aannemer was  vervolgens verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het ontwerp, waarbij wij een toetsende rol hadden om eventuele afwijkingen ten opzichte van de vraagspecificatie te constateren.  
 
Vanaf het begin van het project was het de bedoeling dat het gehele gebouw voorzien zou worden van een sprinklerinstallatie omdat compartimentering niet wensenlijk was. In de besteksfase werd de opdrachtgever echter geconfronteerd met zwaardere eisen voor de theatertechnische installaties. Er moest bezuinigd worden. Integraal is daarom met de architect gezocht naar een bezuiniging door de sprinklerinstallatie te laten vervallen.  Voor de hand lag een veilig gebouw te realiseren door het te verdelen in brandcompartimenten van maximaal 1.000 m2. Voor de bibliotheek betekende dit dat ten tijde van brand brandschermen neergelaten moesten worden. Wij hebben daarop met ontwerpteam samen over mogelijkheden gebrainstormd, waarbij onder meer nogmaals kritisch naar de vuurlast is gekeken, met de constructeur is overlegd over de binnen het ontwerp te realiseren WBDBO-waarde (Weerstand tegen Brandoverslag en Branddoorslag) van de bubbledeck vloer en met de installatieadviseur en brandweer de doorvoeringen zijn besproken. Het uiteindelijke resultaat was een vergroot brandcompartiment zonder concessies te doen aan het gebruik en de door gebruikers en architect gewenste openheid, wat geresulteerd heeft in een  technisch uitvoerbaar en  brandveilig gebouw.

Theater de Bussel Oosterhout / Theek 5
gemeente Oosterhout
Categorie: Recreatie

architect: DP6 architecten
projectmanagement: Stevens Van Dijck Bouwmanagers en adviseurs
oppervlakte: ca. 6.500 m2 
 

Zoektermen: Engineer & Construct, theater, bibliotheek,

Bekijk de projectvideo


9720[1]
\