Stedelijk college Eindhoven

architect: DP6 architectuurstudio b.v. oppervlakte ca. 15.100 m2
_DSC7667-Eindhovens College_31-10-2014.DxO_resize
_DSC7698-Eindhovens College_31-10-2014.DxO_resize
_DSC7752-Eindhovens College_31-10-2014.DxO_resize
_DSC7675-Eindhovens College_31-10-2014.DxO_resize
_DSC7758-Eindhovens College_31-10-2014.DxO_resize
_DSC7757-Eindhovens College_31-10-2014.DxO_resize
_DSC7714-Eindhovens College_31-10-2014.DxO_resize

Op het sportpark in Eindhoven Noord is door de gemeente Eindhoven een VMBO-school met daarin geïntegreerd 2 sporthallen met ondersteunende faciliteiten gerealiseerd.
 
Eén van de belangrijkste maatregelen op het gebied van energiebesparende maatregelen was het toepassen van Warmte-Koude-opslag waardoor de opwekking van warmte en koude op een zeer duurzame manier gebeurt.  
Binnen het ontwerp zijn er daarnaast nog een aantal maatregelen getroffen die een positieve invloed hebben op het beperken van het energieverbruik, zoals:
-     Rc-waarde hoger dan conform Bouwbesluit            vereist
-     mechanische balansventilatie met warmte               terugwinning, lesruimte ventileren op basis      van Frisse Scholen klasse B met CO2 rege-      ling
-     automatische zonwering, per ruimte bedien-            baar
-    toepassen van een tochtsluis
-    toepassen van goede kierdichting
-     In lesruimte toepassen van energiezuinige               TL-5 verlichting met geïntegreerde dag-          lichtre-    geling
-    toepassing van PL-armaturen, waardoor   toepassing van LED in de toekomst moge-     lijk blijft
-    isoleren van toevoerkanalen, enz.  
 
Deze maatregelen hebben een positieve invloed op de energieprestatieberekening en met deze maatregelen wordt aan de eisen voor de energieprestatieberekening voldaan. In vergelijking met een traditionele installatie (HR-ketels, compressiekoelmachine en hoog temperatuurverwarming) in combinatie met (conform Bouwbesluit) minimaal vereiste Rc-waarden, is er met het huidige installatieconcept sprake van een verbetering van de EPC van ca. 30%.
 
In de aanbestedingsfase is aan de inschrijvers middels diverse prestatie-eisen gevraagd met verbetervoorstellen te komen in relatie tot meerjarig onderhoud en schoonmaak. Wij hebben de installatietechnische aspecten en de relaties tot onderhoud en beheer beoordeeld.

Stedelijk college Eindhoven
Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland
Categorie: Onderwijs

architect: DP6 architectuurstudio b.v.  
oppervlakte circa 15.100 m2

Zoektermen: stedelijk college eindhoven, stedelijk college, eindhoven,


\