STC Waalhaven

het eerste gebouw voor het Scheepvaart en Transport College
IMG_1835
IMG_1834
IMG_1859
IMG_1865
IMG_1870
IMG_1867

De huisvesting voor het Scheepvaart en Transport College (STC) Waalhaven omvat 7.800 m2 nieuwbouw verdeeld over 5 lagen. Het bevat onderwijsfuncties, kantoorfuncties, bijeenkomstfuncties en gemeenschappelijke functies. De school huisvest voor het merendeel VMBO en enkele MBO opleidingen. Het STC is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen voor operationele en managementfuncties in logistiek, transport en de procesindustrie. Binnen de opleidingen wordt er naast de theorie veel aandacht besteed aan praktijkgerichte scholing. De leerlingen leren de theoretische kennis toe te passen in realistische praktijksituaties zoals bijvoorbeeld het vastzetten van goederen in de laadruimte van een vrachtwagen. Dit soort praktijksituaties, met vaak specifieke installatietechnische voorzieningen hebben een plaats op de begane grond van de nieuwbouw gekregen.
 
In verband met de door de opdrachtgever gewenste luchtkwaliteit conform Frisse Scholen klasse B (1000 ppm CO2) en het voorkomen van onnodig energiegebruik voor klimatiseren en ventileren is gekozen voor een vraaggestuurde mechanische ventilatie. Om het gewenste binnenklimaat met een hoge kwaliteit te realiseren is het gebouw voorzien van een goede zonwering en screens en daarnaast beglazing met print, en koeling van de ventilatielucht.
 
Het gebouw staat midden op het industrieterrein Waalhaven. Om de leerlingen, ondanks de geluid-  belasting van het omliggende haven- en bedrijventerrein, toch een rustig werkklimaat te kunnen geven en het gebouw uit te kunnen voeren met een houtskelet-bouwgevel (conform wens van de  architect), is in overleg met architect en aannemer een gevel ontworpen die voldoende geluidwerend is. De sportzaal is gelegen boven de aula en onder de onderwijsruimten. De inwendige scheidingsconstructies van de sportzaal zijn zodanig geconstrueerd dat er geen geluidoverlast zal plaatsvinden naar de aangrenzende geluidgevoelige ruimten. Daarnaast is een prettig akoestisch klimaat in de sportzaal gerealiseerd door toepassing van additionele absorberende beplating.
 
Naast deze specifieke bouwfysische onderwerpen voortkomend uit ontwerp en gekozen bouwkundige constructies zijn gedurende het gehele ontwerptraject, de besteksfase en de uitvoering de verschillende bouwfysische en akoestische onderwerpen geadviseerd, ontworpen en getoetst zoals:
-     geluidisolatie tussen verschillende gebruiksfuncties zoals praktijklokalen en theorielokalen
-     galm van sportzaal, kantine, kantoren en lesruimten
-     koudebrugberekeningen ten behoeve van buiten naar binnen doorlopende constructies
               
Om het open karakter van het gebouw zoveel mogelijk te behouden is een brandveiligheidsconcept toegepast waarbij gekozen is voor een indeling in twee vergrote brandcompartimenten die beide worden gesprinklerd. Ten behoeve van het vluchten is geconformeerd aan de eisen in het Bouwbesluit en gekozen voor het aanbrengen van besloten trappenhuizen gelijkelijk verdeeld over het gebouw.

Inmiddels zijn we alweer betrokken bij de bouw van een 2e gebouw!

STC Waalhaven
STC Group
Categorie: Onderwijs

architect: DP6 architectuurstudio
oppervlakte: 7.800 m2

Zoektermen: STC Waalhaven, Scheepvaart en Transport College,

\