Stadhuis te Vianen

nelissen_ingenieursbureau_stadhuis_Vianen
nelissen_ingenieursbureau_stadhuis_Vianen
nelissen_ingenieursbureau_stadhuis_Vianen
nelissen_ingenieursbureau_stadhuis_Vianen
nelissen_ingenieursbureau_stadhuis_Vianen
nelissen_ingenieursbureau_stadhuis_Vianen

Het monumentale stadhuis is gelegen in het centrum van Vianen. Het stadhuis is uitgebreid, waarvoor het bestaande deel is gerenoveerd, de bestaande monumentale woningen bij het gebouw zijn getrokken en een compleet nieuw deel is gerealiseerd als vervangende nieuwbouw. Het nieuwe atrium, voorzien van grote glazen gevel- en dakvlakken, verbindt de bestaande delen met de nieuwe delen van het stadhuis en dient als verkeersruimte voor het totale gebouw.
 
De bestaande delen zijn geoptimaliseerd ten aanzien van het binnenklimaat. Hiertoe is een gebalanceerd ventilatiesysteem met koeling aangebracht, waarbij rekening is gehouden met het monumentale karakter van deze delen. In de kantoortuin is een duidelijke driedeling aangebracht met stroken verlaagd plafond en stroken zonder verlaagd plafond. De verdeling van lucht, elektra en verwarming liggen haaks op deze structuur. De installaties steken dwars door de kale stroken heen. De kantoortuin is voorzien van een klimaatplafond voor koeling en verwarming, waarmee een zeer behaaglijk binnenklimaat wordt gerealiseerd. Daarnaast is het gehele pand voorzien van een sprinklerinstallatie.
 
De uitbreiding met zijn specifieke ruimten zoals kantoortuinen en de lichtstraat vroeg tevens om advisering ten aanzien van de bouwfysische en akoestische en brandtechnische aspecten. Bij de lichtstraat kregen het thermisch binnenklimaat en de ruimteakoestiek bijzondere aandacht. In de kantoortuinen speelden naast het binnenklimaat en de ruimteakoestiek ook geluidisolatie en (dag)licht een belangrijke rol. Door in het beginstadium van het ontwerp adviezen te geven ten aanzien van deze aspecten werd de architect ondersteund en gestuurd gedurende het gehele ontwerptraject.

Stadhuis te Vianen
Gemeente Vianen
Categorieën: Werken, Renovatie,

Architect: AGS Architecten & Planners
Oppervlakte: ca. 5.000 m2 

Zoektermen: nelissen ingenieursbureau, stadhuis vianen, installaties, Bouwfysica, atrium, gebalanceerd ventilatiesysteem, klimaatplafond, sprinklerinstallatie, kantoortuin,


\