RAI Amtrium te Amsterdam

1652_20150528_RAI-OTTI
1557_20150528_RAI-OTTI
1200_20150528_RAI-OTTI
1607_20150528_RAI-OTTI
-NFP-150366-042
1738_20150528_RAI-OTTI
1811_20150528_RAI-OTTI
1549_20150528_RAI-OTTI
1848_20150528_RAI-OTTI
1649_20150528_RAI-OTTI
1085_20150528_RAI-OTTI
1685_150528_RAI-OTTI
1452_20150528_RAI-OTTI
-NFP-150366-034
1707_20150528_RAI-OTTI
1854_20150528_RAI-OTTI

De RAI heeft een nieuw ontmoetings-/expositiegebouw met kantoren aan het Scheldeplein te Amsterdam gebouwd. Nelissen ingenieursbureau is betrokken geweest als installatieadviseur en BREEAM expert. Er is een BREEAM Excellent ontwerp- en oplevercertificaat behaald. Aangezien er voor congresfuncties (nog) geen bestaande BREEAM richtlijn beschikbaar was, was er een nauwe samenwerking met de Dutch Green Building Council (DGBC) in een zogenoemd bespoke traject. In dit traject is samen met de DGBC een realistisch eisenpakket opgesteld voor de specifieke congresfuncties. Hierdoor is als eerste een congresgebouw met een BREEAM-NL Excellent certificaat  gerealiseerd.

Er zijn veel maatregelen op het gebied van energiezuinigheid genomen (o.a. koude-warmteopslag in de bodem, energiezuinige liften en roltrappen, energiezuinige verlichting, zonering van installaties, zeer luchtdichte gevel etc). Daarnaast zijn ook voorzieningen getroffen op uiteenlopende duurzaamheidsthema’s zoals afvalreductie, beperking van overlast (o.a. tijdens het bouwen, ten gevolge van geluid- of lichtuitstraling), hergebruik van de kenmerkende betonnen gevelportalen, waterbesparing (o.a. opvangen hemelwater ten behoeve van irrigatie van de groene long, aanwezigheidsdetectie gekoppeld aan de toiletunits en lekdetectiesystemen) en flexibiliteit van het gebouw (o.a. indelingsvarianten, en het daarop afgestemde installatieconcept).
 
Het gebouw is aan de zuidzijde voorzien van een dubbele huid constructie. Hierin is een verticale tuin gerealiseerd, die als een “groene long” voor het gebouw zal functioneren. Op het dak zijn heliostaten geplaatst, die door middel van spiegels in het atrium het daglicht op een speelse, maar functionele wijze dieper in het gebouw brengen. Ook is het gehele dak voorzien van PV-panelen, die de opgewekte energie op een duurzame manier direct leveren aan het gebouw.

De bloeikas is winnaar van de Vernufteling 2015.

RAI Amtrium te Amsterdam
Res & Smit Real Estate
Categorieën: Werken, Duurzaamheid, BIM/Revit, Recreatie, Specials,

Architect: Benthem & Crouwel architecten
Oppervlakte: ca. 6.000 m2

Zoektermen: nelissen ingenieursbureau, RAI, RAI Amtrium, benthem & crouwel, BREEAM, BREEAM Excellent, heliostaten, dubbele huid constructie, pv panelen, duurzaam,

Bekijk de projectvideo


\