Odyzee Kloetinge

school voor kinderen met een psychiatrische aandoening
Odyzee_Kloetinge
Odyzee_Kloetinge
Odyzee_Kloetinge
Odyzee_Kloetinge
Odyzee_Kloetinge
Odyzee_Kloetinge

De Odyzee is een school voor lager en voortgezet speciaal onderwijs. Het gebouw huisvest dertien lokalen, een gymzaal, een speellokaal, een lerarenkamer en ruimtes voor onder meer orthopedagogie en maatschappelijk werk. Grootste doelgroep zijn kinderen met psychische aandoeningen.
De school is als een van de eerste scholen in Nederland gebouwd volgens het concept van passief bouwen. Dit is een bouwconcept waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de zon. In een passief gebouw wordt allereerst gezorgd dat er weinig energiebehoefte is voor verwarming en koeling. In het stookseizoen wordt aanwezige warmte zo goed mogelijk vastgehouden. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gratis zonnewarmte 'ingevangen'.
Naast het concept van passief bouwen zijn ook belangrijke elementen uit de publicatie “Frisse scholen” in het installatietechnische ontwerp opgenomen, zoals luchtkwaliteit en verlichtingswaarden volgens klasse A (optimaal).
In het stookseizoen wordt de warmte van de verwijderde lucht overgedragen aan de binnen gebrachte buitenlucht. In de zomer kan met koude nachtlucht extra worden geventileerd, waardoor een koelinstallatie overbodig is, en wordt ongewenste opwarming zo veel mogelijk voorkomen. Ongewenste zonnestraling wordt zo veel mogelijk buiten gehouden.
 
Na het realiseren van het concept Definitief Ontwerp van de installaties is het ontwerp verder uitgewerkt in bouwteam verband.
 
Om in aanmerking te komen voor de subsidie via het Unieke Kansen Programma UKP NESK, zijn in het ontwerp zonnepanelen op het dak van de school toegevoegd, waarmee een groot deel van de eigen elektriciteitsopwekking kan worden voorzien.
Vanuit het oogpunt van energiebesparing en om te kunnen voldoen aan de strenge prestatie-eisen van passief bouwen is bij het verlichtingsconcept gekozen voor een geavanceerde lichtregelinstallatie.

Odyzee Kloetinge
Emergis
Categorieën: Onderwijs, Duurzaamheid,

architect: Rothuizen van Doorn ’t Hooft architecten
Oppervlakte: ca. 2.500 m2 
 

Zoektermen: passieve school, energieneutrale school,

Bekijk de projectvideo


\