Life Science Incubator (LSI), Universiteit Utrecht

Mecanoo_LSI
Mecanoo_LSI
Mecanoo_LSI
Mecanoo_LSI

Universiteit Utrecht en Stichting Incubator zijn partner in de nieuwbouw Life Sciences Incubator (LSI) in het Utrecht Sciences Park. Het betreft een bedrijfsverzamelgebouw met laboratorium-, kantoor-, en algemene ruimten bestemd voor het huisvesten van Life Sciences bedrijven, wat de functie van incubator zal vervullen en een uitbreiding is van de bestaande incubator, het Alexander Numangebouw. Het realiseren van nieuwbouw is in lijn met de doelstelling van het Utrecht Science Park (USP) om faciliteiten voor kennisintensieve bedrijvigheid te realiseren. De vraag naar deze faciliteiten is groter dan het aanbod, dat momenteel in Utrecht Science Park beschikbaar is.
 
Design & Build
De stuurgroep heeft duidelijke eisen geformuleerd voor prestaties, bedrijfszekerheid, langdurige functionaliteit en realistische duurzaamheid. Om deze eisen te kunnen realiseren is gekozen om de installaties via de innovatieve bouworganisatievorm Design & Build te laten ontwerpen en realiseren. De gestelde eisen in het Programma van Eisen zijn functioneel gespecificeerd. Er is hierbij met name een focus gelegd op kwaliteit en duurzaamheid, comfort en beleving.
 
BREEAM
Voor de Life Science Incubator is de wens uitgesproken om een BREEAM classificatie ‘Excellent’ te realiseren. Wij zijn in dit project BREEAM Expert, we ondersteunen de opdrachtgever gedurende het BREEAM traject en verzamelen het bewijsmateriaal dat nodig is voor de certificering. Dit is een coördinerende taak, waarbij de betrokken partijen tijdig worden gewezen op aan te leveren materiaal.
 

Life Science Incubator (LSI), Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht
Categorieën: Duurzaamheid, Onderwijs, DBMO,

architect: Mecanoo
oplevering: voorzien juli 2015
oppervlakte: ca 6.000 m² 

Zoektermen: BREEAM, Design & Build,


\